THÁNG MƯỜI TUI NHỚ AI

tác giả Trần Thà Thiệt
94 xem


Tháng mười đi,tháng mười về
Bao nhiêu mùa nắng người mê mãi đời
Bậu giờ xa tít mù khơi
Long đong tình ngọt phương trời ngựa xe.
Tôi ngồi hồn suối tình khe
Ai đi lâu quá có buồn nghe tiếng mình ?
Gửi bao câu nhớ vào tình
Tui thương bậu, bậu có nghĩ tình tui không ?

Xưa chiều hai đứa trên đồng
Tui thì câu cá ,bậu lòng vòng hái rau
Nghèo mà tình nghĩa có nhau
Nắm cơm nguội, trái ớt cũng trao ân tình.
Tôi thấy bậu đẹp nhứt quê mình
Bậu đâu có trang điểm mà cái tình tôi thương.
Chiều ngồi rửa chén mé mương
Tóc dài đẹp cười thấy thương thí mồ.
Tính bậu mít ướt ,hiền khô
Bị tui xí gạt mất đồ khóc rưng
Nhìn thấy thương, thấy nhớ quá chừng
Sao ai đi miết không dừng nên mới mong.
Bậu ơi rượu đỏ pháo hồng
Bậu đi lấy chồng tui vẫn buồn theo
Tháng mười nước mắt gieo neo
Mùa cá nhà nghèo hổng có bậu chung.
Tui gửi tình giữa muôn trùng
Giữa năm tháng lạnh cái mùng trống không
Chiếc ghe chèo giữa cánh đồng
Chiều nay bỗng thấy trong lòng quạnh hiu…
Trần Thà Thiệt
1/10/2022

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved