Cho Anh

tác giả Như Hoa Ấu Tím
36 xem

Ngày xưa em hay khóc
Bây giờ lệ khô rồi
chỉ còn lời oán trách
Làm buốt lòng nhau thôi

Ngày xưa anh hay dỗ
Lời yêu thương ân cần
Giờ ngọt bùi đã hết
Chỉ còn đắng , cay, đau .

Thời gian qua nhanh qúa
Mình vẫn còn yêu nhau
Sao cho nhau đau đớn
Mà chẳng là ngọt ngào
Sao cho nhau phiền não
Mà chẳng là ủi an ?

Em ráng cười nửa nụ
Hạnh phúc mình sẻ chia
Anh ráng thêm nửa nụ
Cùng nhau chẳng xa lìa .

Ngày xưa là mãi mãi
Tình mình là ngàn năm
Ngày xưa hoà hiện tại
Hiện tại hoà tương lai . . .

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved