Đối Mặt

tác giả NĐQĐT
57 xem

Tôi muốn kéo những ngày xưa trở lại
Thắm môi cười, và hạnh phúc tràn lan
Nhớ một người trong dỉ vãng thênh thang
Ôm mặt khóc, một trời buồn kỷ niệm

Vẫn là tôi, một mình trong tẻ nhạt
Đêm từng đêm, lau lệ ướt rèm mi
Vẫn là tôi than thở với sầu bi
Và trọn kiếp, tôi….nhìn tôi …..đối mặt

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved