em, tháng Bảy, mưa

tác giả phai lãng
40 xem

mưa em từ bên ấy
ngập ngừng từng hạt mơ
mênh mang trời tháng Bảy
rơi mềm cả vần thơ

bên đây ngày khô cỗi
mưa em từ xa xôi
về như giọt cứu rỗi
thấm mát linh hồn tôi

mưa đem bài ca cũ
ru ta về nhớ nhung
một thời xa xôi lắm
có con đường đi chung

em đem mưa tháng Bảy
từ nơi đâu trôi về
ta mang hồn khô nẻ
hứng đầy từng giọt mê …

2023-07-09

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved