Giọt Sầu

tác giả NĐQĐT
48 xem
Chúng ta
đứng mỗi góc nghiêng
Nhìn nhau
từ nỗi
niềm riêng cuộc đời
Nhớ nhau
Một thoáng môi cười
Đưa tay chạm khẽ,
hợt hời
hư không
Nắng ngoài
hong sợi nhớ mong
Mưa trong
nhỏ giọt
Sầu
đong nặng sầu

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved