Hạ Quý

tác giả Tàn Thu
15 xem

Ánh nắng chan hòa khắp lục châu
Hồ hồ thủy cạn ngọc trầm sâu
Hong khô thảo mộc nằm chồng chất
Lá ở trên cao lấm chấm nâu
Hạ quý năm nay gieo thãm thiết
Gát tay lên trán nghỉ thêm sầu
Mùa màng thất thoát dân nghèo đói
Nghiệp cảnh thê lương khóc bể dâu

Tàn Thu – 26 Juillet 2023 – họa thơ THL

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved