Làm Ngơ

tác giả NĐQĐT
34 xem

Cơn mưa cuối hạ phải không?
Thi nhau đổ xuống
ướt
lòng lạnh căm
Giọt buồn giọt nhớ trăm năm
Tơ đan tình dệt kiếp tằm đa đoan

Hẹn hò chi chuyện dở dang
Gặp nhau rồi
cũng
muộn màng xót xa
Ngước lên tìm ánh trăng ngà
Cuối trời mây trải, nhạt nhòa ước mơ

Vọng buồn nghe tiếng ầu ơ
Ca dao ngày cũ…
phủ
mờ tàn tro
“Gió đưa gió đẩy ngọn ngò
Thương ai đứt ruột giả đò làm ngơ”

 

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved