nhớ giao mùa

tác giả cát nhu
62 xem

mùa thu đan kén nhớ
óng ả tơ nắng vàng
hồn tôi mềm như lụa
chờ tay người mơn man

ngày xưa mình chung bước
khắc tiếng lòng lên cây
lá quyện chân quyến luyến
thác ầm ầm cơn say

mây dệt từ nỗi nhớ
nên mây mãi phiêu bồng
người lửng lơ như gió
tôi vẫn chờ bên sông

thế rồi mưa, bất chợt
như khi người xa tôi
hứng sợi dài sợi ngắn
giữa trời mình tôi rơi

09.26.2019

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved