Rơi Rớt Bên Đời

tác giả NĐQĐT
77 xem

Tháng 9, chưa thu, lá đã vàng
Góc vườn gợi nhớ nắng mênh mang
Rơi rớt bên đời tôi,
kỷ niệm!
Chưa kịp vui hè,
thu sắp sang

Tháng 9, lệ Trời rơi khắp nơi
Giọt mưa than khóc chuyện chia phôi
Gió rung,
cánh lá chào ly biệt
Cây vươn cành níu,
cũng đành thôi…

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved