Sợi Tơ Tình Đứt

tác giả NĐQĐT
68 xem
Tháng Mười lá rụng ngoài hiên
Buồn theo một mối nhân duyên muộn màng
Ngồi nghe vọng tiếng thu sang
Nhẹ đưa từng bước chân hoang vu về
Hồn chìm trong giấc mộng mê
Sợi tơ tình đứt, tái tê cõi lòng
Nhạt nhòa nắng tắt bên song
Cánh chim lẻ bạn hót không nên lời
Buông tay, môi gắng gượng cười
Nghẹn câu từ biệt, nhớ người khôn nguôi

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved