Mơ Ước

tác giả NĐQĐT
32 xem

Mơ ước mãi
những gì
không thực tế
Ru đời
trong cơn mộng
của thần tiên
Mai sau rồi
mặc nhân thế
đảo điên
Ta vẫn sống
cùng gió trời
mây nước

Những lời hứa
như chuyện
ngàn năm trước
Quá xa xăm,
mà ngỡ mới hôm qua
Ôi! Tình yêu như
hạnh phúc rời xa
Như bọt sóng
vỗ bờ
rồi tan biến.

Mơ ước mãi
những gì
không thực tế
Ru đời
trong cơn mộng
của thần tiên
Mai sau rồi
mặc nhân thế
đảo điên
Ta vẫn sống
cùng gió trời
mây nước

Những lời hứa
như chuyện
ngàn năm trước
Quá xa xăm,
mà ngỡ mới hôm qua
Ôi! Tình yêu như
hạnh phúc rời xa
Như bọt sóng
vỗ bờ
rồi tan biến.

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved