Tháng bảy mưa bay

tác giả cát nhu
42 xem

Tháng bảy mưa bay
Ngày loang bóng nước
Dòng đời xuôi ngược
Mình lạc mất nhau

Tháng bảy mưa ngâu
Giọt đàn réo rắt
Hạt khoan hạt nhặt
Như mình nhớ nhau

Tháng bảy mưa lâu
Như tình dai dẳng
Thời gian đằng đẵng
Chờ người chân mây

Tháng bảy mưa say
Sợi nghiêng quên nhớ
Em về cuối ngõ
Còn dòng tóc bay

07.06.2022

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved