Tro Tàn

tác giả NĐQĐT
61 xem

Ta về phủi bụi góc nghiêng
Lần theo dĩ vãng, ưu phiền chưa tan
Vần thơ mờ phủ tro tàn
Khói sương kỷ niệm, võ vàng yêu thương
Gió hòa âm điệu vấn vương
Mưa trên cung nhớ nhẹ nương phím sầu
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” 

Tháng Năm, chờ nắng về hong
Cho khô hết những long đong phận người.

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved