Vấn Vương

tác giả NĐQĐT
101 xem

Trầm hương
tỏa ngát
dịu dàng
Hồn
mơ bay bổng
lang thang
tiên bồng
Mây trời
kéo sợi tơ
hong
Nắng
không về nữa,
nặng lòng vấn vương

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved