Ánh Sao Đơn

tác giả Như Hoa Ấu Tím
61 xem


Ánh Sao Đơn

Mình em lẻ bóng đơn côi
Mưa xiêu hạt nhỏ lệ dâng cơn sầu
Đường khuya đèn hắt hiu mầu
Dáng em mờ nhạt, áo nhầu lòng nhau
Cho ta gánh chút tình đau
Cho ta dìu gót chân em qua cầu
Cho ta chia xẻ dạ sầu
Cho ta là kẻ đoạ đầy cùng em
Mình em lạnh gía mưa đêm
Làm sao ta nỡ để em một mình .
Em là một ánh sao xinh
Trong đêm mưa gío lung linh ảo huyền

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved