Cánh Phù Dung

tác giả NĐQĐT
69 xem

Ta về một góc bình yên
Nhìn mây giăng phiến ưu phiền chẳng bay
Trút vào mưa giọt đắng cay
Rơi trong vô vọng cho ngày dài thêm
Mùa thu lá rụng bên thềm
Gió về thổi mộng êm đềm tan nhanh
Cuối đường một bóng mong manh
Bàn tay vẫy nhẹ, tình đành chia xa
Lại lần từ giả sân ga
Con tàu mấy bận lướt qua lạnh lùng

Ta về lại cõi mông lung
Ví tình như cánh phù dung chóng tàn

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved