Nhớ

tác giả NĐQĐT
33 xem

Mùa thu về rất nhẹ
Từng chiếc lá thay màu
Gió chở lời thật khẻ
Phải chăng mình nhớ nhau?

Ru ai vào mộng ảo
Ơi à giấc ngủ say
Chiêm bao tay trong tay
Chuyện tình yêu tuyệt hảo

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved