Ru Người

tác giả NĐQĐT
81 xem
Bài thơ
viết xóa bao lần
Kết tình vào chử,
gửi ngần dấu yêu
Ru người
quên nỗi cô liêu
Chìm theo giấc mộng
nhẹ dìu hồn mơ
Đôi lòng thôi hết bơ vơ
Tìm nhau cho trọn
mong chờ yêu thương

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved