Tạ Từ

tác giả NĐQĐT
60 xem

Viết dòng thơ giửa mùa thu đổ lá
Mưa dội lòng hóa đá những niềm mơ
Trăng treo cao hồn theo gió ngẩn ngơ
Câu từ tạ nghẹn lời không nỡ nói

Duyên khởi – tận chẳng như lòng mong mỏi
Tay rời tay cùng đau nỗi biệt ly
Kỷ niệm tình ta xin hãy khắc ghi
Như một chút hành trang đời thi vị

Buông đi nhé cho lòng ngưng bi lụy
Khói sương thôi ghì mãi vẫn hư không
Thả trôi đi bao nhung nhớ theo dòng
Hong cảm xúc trong nắng hồng tươi ấm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved